Zastanówmy się w jaki sposób możemy lekko odkurzyć nasz komponent napisany w React, aby pewną cześć logiki związaną z pobieraniem danych wydzielić do oddzielnego pliku i zapewnić ponowną używalność kodu…

Dlaczego warto stosować takie podejście?


Przede wszystkim zapewniamy podział kodu na pewne obszary, nie mieszamy logiki wyświetlania danych z pobieraniem danych. Zapewniamy możliwość ponownego użycia danego fragmentu kodu. Dodatkowo też, wymuszenie trzymania się pewnych zasad w ramach zespołu złożonego z kilku developerów, pozwoli na utrzymanie czystszego kodu…

Na początek zacznijmy od stworzenia aplikacji:

create-react-app api_call
cd api_call

W naszym przypadku żądania do API będziemy wykonywać poprzez bibliotekę axios, którą należy zainstalować.

npm install axios

Teraz pozostaje nam uruchomić aplikację

npm start

Dane będziemy pobierać z otwartego API:
https://pokeapi.co/

Stwórzmy komponent, który będzie pobierał dane i je wyświetlał…

import React from 'react';
import axios from 'axios/index';

class Pokemon extends React.Component {

  state = {
    pokemonList: null
  }

  componentDidMount() {
    // fetch data from API  
  }

  render() {
    if (this.state.pokemonList === null) {
      return (<div>Loading...</div>);
    }

    return (
      <div>
        Display pokemon list...
      </div>
    );
  }
}
export default Pokemon;

Kolejnym krokiem musi być przygotowanie żądania do API, które pobierze dane i przypisze je do state pokemonList. W tym przykładzie pomijamy w ogóle obsługę błędów, bo ten element będzie na pewno poruszony w innym artykule.

Modyfikujemy zawartość componentDidMount()

componentDidMount() {
  // In real life, API URL should be declared in another file :)
  axios.get('https://pokeapi.co/api/v2/ability/')
    .then((response) => {
      this.setState(() => ({
        pokemonList: response.data
      }));
    })
    .catch((error) => {
      // error handling
    });
}

Musimy jeszcze wyświetlić listę, więc w metodzie render() dodajemy prosty Array.map() https://developer.mozilla.org/pl/docs/Web/JavaScript/Referencje/Obiekty/Array/map

render() {
  if (this.state.pokemonList === null) {
    return (<div>Loading...</div>);
  }

  return (
    <div>
      {
        this.state.pokemonList.results.map((pokemon) => {
          return (
            <div name={pokemon.name}>{pokemon.name}</div>
          )
        })
      }
    </div>
  );
}

Ok. Wszystko działa, komponent pobiera dane, lista jest renderowana. Mamy tutaj jednak sytuację, w której komponent zarówno pobiera dane jak i wyświetla je.
Czas na wydzielenie logiki związanej z pobieraniem danych do oddzielnego pliku.

Struktura folderów i nazewnictwo

Na pewno struktura folderów będzie tematem oddzielnego artykułu, jednak teraz skupimy się na czymś zupełnie innym.

W naszym prostym przykładzie utworzymy folder api, a w nim plik PokemonAPI.js
Przenosimy teraz część, zadeklarowaną w componentDidMount() to naszego pliku PokemonAPI.js, który będzie wyglądał tak:

import axios from 'axios';

export const getPokemonList = () => {
  // UWAGA! Konfiguracja URL do API powinna byc wyniesiona
  // do zewnetrznego pliku...
  return axios.get('https://pokeapi.co/api/v2/ability/')
    .then((response) => {
      return response.data;
    })
    .catch((error) => {
      return error;
    });
}

W pliku Pokemon.js, który jest naszym komponentem importujemy plik z API

import * as PokemonAPI from '../api/PokemonAPI';

i w componentDidMount() odwołujemy się do metody getPokemonList() poprzez

PokemonAPI.getPokemonList()

W związku że axios.get()jest asynchroniczne i zwraca nam Promise, bezpośrednie przypisanie danych zwróconych przez getPokemonList() poprzez setState() nie zadziała.

// to nie działa, ponieważ getPokemonList() zwraca Promise
this.setState(() => ({
  pokemonList: PokemonAPI.getPokemonList()
}));

Z pomocą przychodzi nam jednak mechanizm Promise chaining ( https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Using_promises#Chaining), który umożliwia wywołanie kilka razy metody .then(), które nastąpią po sobie (oczywiście jeżeli nie wystąpi błąd).
Metoda getPokemonList() zawiera w sobie fragment .then() – zdefiniowany w PokemonAPI.js, który zostanie wykonany po otrzymaniu poprawnej odpowiedzi z serwera.
Następnie zostanie wywołana metoda .then() z pliku Pokemon.js, w metodzie componentDidMount() i dane zostaną przypisane do state.

componentDidMount() {
  PokemonAPI.getPokemonList()
    .then((pokemonList) => {
      this.setState(() => ({
        pokemonList: pokemonList
      }));
    });
}

Innym sposobem, aby uniknąć ponownego .then(), będzie użycie async/await, ale to zostawiam na później… 🙂

Jak widzicie logika związana z pobieraniem danych z API została wydzielona do zewnętrznego pliku i teraz w całej aplikacji możemy z niej korzystać w wielu miejscach.
Za chwilę ktoś pewnie powie, że warto jeszcze posprzątać komponent, bowiem w metodzie render() występuje .map() i to też można przenieść do innego komponentu…
Tak, zgadza się. W następnym artykule dotyczącym React, skupimy się na czymś, co nazywa się Container Component – link do artykułu: https://www.magicweb.pl/programowanie/frontend/react/container-component/

Repozytorium

Mimo, że projekt nie jest skomplikowany, możecie zobaczyć jak wygląda to finalnie.
https://github.com/magicwebpl/react-api-call-external-file

Zadanie domowe

Przygotuj proszę inny request do API, który zostanie umieszczony w oddzielnym pliku, a następnie wykorzystany w kilku komponentach. Dodatkowo możesz pomyśleć o obsłudze błędów, wykorzystując do tego .catch() oraz Promise chaining przedstawiony przy okazji getPokemonList() oraz .then(). Możesz też zapoznać się z async/await, aby uniknąć ponownego .then() i bezpośrednio po wywołaniu metody z pliku API, przypisać dane.

Źródła:
Obraz: https://unsplash.com/photos/ahi73ZN5P0Y