Throttling

Throttling jest kolejnym sposobem na optymalizację aplikacji. Bardzo często throttling jest opisywany wraz z debounce (o którym pisałem tutaj – Debounce function), ponieważ oba te mechanizmy pozwalają na wywołanie funkcji,…